கொள்ளு துவையல் பக்கோடா

இந்த வீடியோவில் கொள்ளு பக்கோடா செய்வது எப்படி என பாருங்க!!

Incrdients:

Horse gram – 1cup

Rice flor – 1/2cup

Anise seeds – 1/2

spoon Chili powder – your requirement

Asafoetida powder – your requirement

Salt – your requirement

Big onion – 2nos

Green chili – 2nos

Curry leaf –

Sliced ginger – 1nos

water – your requirement

Oil – for frying

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!