காரசாரமான மட்டன் மிளகு சுக்கா

இந்த வீடியோவில் வித்தியாசமான மட்டன் மிளகு சுக்கா செய்வது எப்படி என பாருங்க!! Incredients: Mutton – 1/2kg Onion – 1/2cup Tomato – 2nos Oil – your requirement Salt – your requirement Mutton masal – 1/2spoon Chili powder – 1/2spoon Turmeric powder – 1/4spoon Giner&garlic paste – 1spoon Curry leaf – your requirement Mustard,Urad dal – your requirement Pepper poeder -your requirement Water – 1/4cup

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!