ஒரு முறை இந்த பிரியாணியை சுவைத்து பாருங்கள்!!

இந்த வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி செய்வது எப்படி என பாருங்க!! Incredients: Egg – 8 nos Rice – 2 cup Water – 4 cup Bellary Onion – 2 nos Green chilli – 5 nos Tomato – 3 nos Mint&Corriander leaf – your requirement Ginger+Garlic+Cinnamon+cloves paste – 1 spoon Bay leaf and other briyani things – your requirement oil&salt – your requirement ghee – 1/2 spoon Turmeric powder – 1/2 spoon pepper and chilli powder – 1spoon

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!