மீன் இல்லாமல் மீன் குழம்பு செய்யலாம்

இந்த வீடியோவில் மீன் இல்லாமல் மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி என பாருங்க!!

Incredients: Pigeon pea – 1cup Mung bean – 1cup Onion – 1cup Tomato – 2nos Oil – your requirement Tamarind – 30grams Garlic – 15nos Curry leaf – your requirement Salt – your requirement Grated coconut – 1cup Corrainder powder – 1/2spoon Turmeric powder – 1/2spoon Mutton masal – 2spoon chilli powder – 3/4spoon Mustard,Urad dal – your requirement Fenugreek powder – 1spoon Asafoetida – 1/4spoon Anise – 1/2spon

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!