இந்த வித்தியாசமான குழம்ப செய்ய மிஸ் பண்ணிடாதிங்க!!!

இந்த வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமானகுழம்பு செய்வது எப்படி என பாருங்க!! Incredients: Bellary Onion – 2 nos Curry leaf – your requirement Green chili – 2 nos Tomato -1 nos Oil – your requirement Salt – your requirement Turmeric powder – 1/2 spoon Mutton masal – 1 tea spoon Ginger garlic paste – 1 spoon Mustard,Urad dal – your requirement Water – your requirement Grinding incredients: Coconut – 1/2 cup Tomato – 3 nos Roasted Bengal gram – 2spoon Anise – 1/2 spoon

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!